Πίσω

Εξωστρέφεια και ισχυρές συμμαχίες

Κοιτάμε με σταθερό βλέμμα και αυτοπεποίθηση το μέλλον και μέλλον σημαίνει επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη, νέες τεχνολογίες και εξωστρέφεια. Δημιουργούμε ισχυρές συμμαχίες. Με τη στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του αγωγού TAP, παρουσιάζουμε το έργο μας διεθνώς και γινόμαστε αντικείμενο αναφοράς και μοντέλο για τις μικρές και μεσαίες πόλεις του κόσμου.

  • Έγκριση χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG Cult_Create ύψους 179.000 για τη δημιουργία πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής.
  • Παραχώρηση τμήματος της μαθητικής εστίας για τη Δημιουργία Κέντρου συντήρησης ψηφιδωτών σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
  • Crowd funding για την ανασκαφή στην αρχαία Μίεζα
  • Διοργάνωση θερινών εκδηλώσεων στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας
  • Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με ΠΑΜΑΚ και Δήμο Θεσσαλονίκης
  • Συμμετοχή στη Διπλωματία των Πόλεων
  • Συμμετοχή σε Διεθνείς εκθέσεις τουρισμού
  • Συνεργασία με τον ΟΤΕ για πιλοτική λειτουργία δικτύου οπτικών ινών
Image