Πίσω

Η Νάουσα που ονειρευόμαστε

Αυτόν τον τόπο, αυτόν τον πραγματικά ωραίο τόπο, τον φτιάχνουμε! Με τις ιδέες μας, με τα έργα μας! Τον φτιάχνουμε, βήμα-βήμα, κάθε μέρα, με κάθε μας παρέμβαση. Συνέχεια! Χωρίς φιγούρες και μεγάλα λόγια. Κάθε μέρα, φτιάχνουμε τη Νάουσα που μας αξίζει!

Τα έργα που υλοποιήθηκαν

 • Μελέτη οριοθέτησης μη πλεύσιμου ποταμού Αράπιτσας ( Υδατορέματος ) του Δ. Νάουσας εντός του αστικού ιστού της. (Σύνθετη μελέτη αποτελούμενη από Υδραυλική μελέτη, Γεωλογική-Υδρογεωλογική Μελέτη, Περιβαλλοντική μελέτη και τοπογραφική μελέτη ), 62.000,00 €
 • Μελέτη "Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης", 330.000,00 €
 • Μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού σε σημεία ενδιαφέροντος-τοποσημα Η.Π. Νάουσας, 16.000,00 €
 • Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας", 8.844,73 €   +8.844,73 €
 • Σύνταξη φακέλου συγκοινωνιακών στοιχείων για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας στην επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης της Νάουσας, 24.552,00€
 • Μελέτη αξιοποίησης πρωτογενούς τομέα (παρουσίαση)
 • Ψήφιση και εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων
 • Ψήφιση και εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας
 • Ολοκλήρωση της μελέτης του brand name της Νάουσας, μεγάλη παρουσίαση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

Τα έργα που είναι σε εξέλιξη

 • Έργο "Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου", 880.000,00 € (χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο)
 • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ύψους 3.6 εκ. ευρώ που ήδη εκτελείται. Πρώτο έργο η προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων καθώς και η δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλ. Αυτοκινήτων.
 • Έργο Ανακατασκευή Πλατείας Κοπανού, (Χρηματοδότηση πρόγραμμα Leader), 300.000 ευρώ
 • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), (Χρηματοδότηση 40.000 ευρώ Πράσινο Ταμείο)
 • Μελέτη νέας γέφυρας Νοσοκομείου (Γυάλινη γέφυρα)
 • Προκαταρκτική μελέτη υδροηλεκτρικών Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Μελέτη εφαρμογής έργου υδροηλεκτρικών
 • Μελέτη αξιοποίησης υδάτινων πόρων (παρουσίαση)
 • Κατάθεση πρότασης OPEN MALL σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας, ποσό αιτούμενης χρηματοδότησης 2 εκ. ευρώ
 • Κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης για την επανάχρηση του αναξιοποίητου τμήματος της Βέτλανς 4.3 εκ. για τη δημιουργία Νέου Δημαρχείου
 • Μελέτη για τη λειτουργία πάρκου αυτοκινούμενων οχημάτων στον Αγ. Νικόλαο
 • Μελέτη για δημιουργία Πράσινου Σημείου
 • Μελέτη για τη μετασκευή του παλιού ΚΕΠ σε σημείο τουριστικής πληροφόρησης
Image