Πίσω

Η εικόνα της Νάουσας και των χωριών μας αλλάζει

Η εικόνα της Νάουσας αλλάζει. Σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται έργα υποδομής ύψους άνω των 3,6 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου, ενώ πρόκειται να υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα, με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ έργα και δράσεις προϋπολογισμού άνω των 20 εκατ. ευρώ που με χρηματοδότηση από άλλους πόρους θα ξεπεράσουν τα 25 εκατ. ευρώ. Κι όλα αυτά δεν έγιναν σε 10 ή 12 χρόνια, αλλά μόλις σε 5 και το αποτέλεσμα φαίνεται στην καθημερινότητα όλων μας.

Υλοποιήθηκαν

 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας – Προυπ.: 130.421,92 €
 • Χελωνίτσα: Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης – Προυπ.: 330.000,00 €
 • Κατασκευή Τεχνικού στη θέση Ροδιά (Στενήμαχος)– Προυπ.: 50.000,00 €
 • Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας – Προυπ.: 835.000,00 €
 • Κατασκευή δρόμου πρόσβασης προς το 10ο Δ.Σ. Νάουσας – Προυπ.: 104.567,00 €
 • Κατασκευή τεχνικού στην πλατείας Τ.Κ. Ροδοχωρίου – Προυπ.: 6.058,75 €
 • Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων - Ειρηνούπολης- Προυπ.: 218.000,00 €
 • Αποκατάσταση δημοτικής οδού Νάουσας – Ροδοχωρίου - Προυπ.: 240.000,00 €
 • Κατασκευή πτερυγότοιχου γέφυρας Τ.Κ. Μαρίνας - Προυπ.: 10.000,00 €
 • Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα- Προυπ.: 70.026,59 €
 • Υπόγειοι κάδοι, τοποθέτηση σε 6 σημεία του εμπορικού κέντρου της πόλης (χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο)
 • Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στις θέσεις "Κουτίχα", "Τσαΐρια ή Παλιομάνα" & "Πλακένια"
 • Προμήθεια 1.100 κάδων απορριμμάτων
 • Τοποθέτηση κωδώνων ανακύκλωσης γυαλιού
 • Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης τηγανελαίων
 • Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης και επανάχρησης ρούχων
 • Κατασκευή αγωγού για την υδροδότηση του Στενημάχου
 • Απόκτηση του Διατηρητέου στην οδό Βενιζέλου (χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο)
 • Βελτίωση ερείσματος τμήματος δημ. οδού από Νάουσα προς σχολή Αριστοτέλους 38.790,20 €
 • Κατασκευή - συντήρηση - ανακατασκευή στεγών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Νάουσας 2.144,00 €
 • Κατασκευή τεχνικού εντός της Τ.Κ. Ροδοχωρίου 1.483,00 €
 • Κατασκευή σχάρας και οχετού ομβρίων υδάτων μπροστά στην οικία Τσολάκου Δημητρίου 4.452,00 €
 • Κατασκευή γεμιστικού στη θέση Σκορπιός 30.000,00 €
 • Κατασκευή τοιχίου στα Γαλάκεια 30.000,00 €
 • Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Στενημάχου
 • Προμήθεια ειδικού επαγγελματικού εξοπλισμού του πρώην βιομηχανικού κτιρίου Βέτλανς 53.975,91 €
 • Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων του Δήμου 61.500,00 €
 • Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ. Νάουσας 92.433,35 €
 • Στεγάνωση Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας 12.400,00 €
 • Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανθεμίων – Ειρηνούπολης 218.080,00
 • Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού 38.510,07 €
 • Προμήθεια εξοπλισμού ξυλουργείου 700,00 €
 • Εργασίες καθαιρέσεων μετά των μεταφορών από το κτίριο Βέτλανς 14.760,00 €
 • Μελέτη «Ειδική μουσειολογική αρχιτεκτονική μελέτη του εκθεσιακού χώρου του κέντρου τεκμηρίωσης 'ΕΡΙΑ' 5.550,01 €
 • Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας 5.289,00 €
 • Μελέτη αποκατάστασης δημοτικής οδού Νάουσας-Ροδοχωρίου, 17.738,45 €
 • Βελτίωση πυροπροστασίας του βρεφονηπιακού σταθμού & ΚΔΑΠ στην Βάλια 9.094,16 €
 • Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Νάουσας 72.000,00 €
 • Προμήθεια ενός αυτοκινήτου & δύο ημιφορτηγών 4x4 69.205,81 €
 • Υπηρεσία "Καθαρισμός δεξαμενών πετρελαίου κολυμβητηρίου Ζερβοχωρίου" 1.600,00 €
 • Προμήθεια σαρώθρου για την υπηρεσία καθαριότητας 10.000,00
 • Συντήρηση αρδευτικών δικτύων & αντλιοστασίων πλήρωσης βυτίων, 14.880,00 €
 • Υπηρεσία συντήρησης ηλεκτροκινητήρων,  24.800,00 €
 • Προμήθεια ημικεντρικού συστήματος κλιματισμού για ΚΚΠΑ, 14.986,64 €
 • Συντήρηση μουσειακού βαγονιού για την τοποθέτηση στον περιβάλλοντα χώρο του Σ.Σ. Νάουσας 3.038,00€
 • Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Νάουσας"  835.000,00 €
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης ( Τμήμα1 ) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Χαρίεσσας, 228.900,00 € (ενταγμένο ΕΣΠΑ)
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης ( Τμήμα2 ) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Χαρίεσσας, 224.700,00 € (ενταγμένο ΕΣΠΑ)
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Λευκαδίων ( Ραμνιστα ), 250.000,00 (ενταγμένο ΕΣΠΑ)
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Μαρίνας ( Πολλά Νερά ), 219.000,00 € (ενταγμένο ΕΣΠΑ)
 • Εντοπισμένη διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην απότμηση στη συμβολή Ζαφειράκη και Θεοφίλου Ο.Τ.77",  4.700,00
 • Προμήθεια ενός αυτοκινήτου & δύο ημιφορτηγών 4x4, 74.400,00 €
 • Προμήθεια δύο μεταλλικών δεξαμενών 6,75m3, γεμιστικά 10.400 €
 • Προμήθεια πινακίδων ανακοινώσεων κηδειών & μνημόσυνων πόλης Νάουσας, 5.456,00 €
 • Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτραντλιών, 22.320,00 €
 • Προμήθεια ημικεντρικού συστήματος κλιματισμού για ΚΚΠΑ, 20.986,64€
 • Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την υλοποίηση πιλοτικής δράσης οδοφωτισμού  στην Τ.Κ. Χαρίεσσας, 24.800,00 €
 • Προμήθεια σωλήνων για την αντιμετώπιση βλαβών στην Δ.Ε. Ναούσης, 20.998,01 €
 • Προμήθεια δύο ηλεκτραντλιών για την Δ.Ε. Ανθεμίων, 24.800,00 €
 • Προμήθεια αλατιέρας χωρητικότητας 3,5m3, 24.800,00 €
 • Προμήθεια δυο υποβρυχίων ηλεκτραντλιών Δ.Ε. Ειρηνούπολης, 24.800€
 • Προμήθεια ειδών πυροπροστασίας για το χειμερινό θέατρο Νάουσας, 24.800,00 €
 • Συντήρηση σιντριβανιού πλατείας Καρατάσου Νάουσας,  2.000,00 €
 • Προμήθεια αλατοδιανομέα και λεπίδας αποχιονισμού, 13.640,00 €
 • Ανάπλαση παιδικών χαρών Τ.Κ. Δήμου Νάουσας, 265.000,00
 • Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΤΚ Επισκοπής και Κοπανού, 24.000,00 €
 • Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων χιαστί στην οδό Φιλώτα Κοκκίνου, Αγ. Αθανασίου κλπ, 24.790,00
 • Συντήρηση κτιρίου Αστυνομίας
 • Συντήρηση πλατείας Αλωνίων
 • Συντήρηση γεφυρών Αράπιτσας
 • Συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων (Βαψίματα, υδραυλικά, στέγες, ξυλουργικά)
 • Συντήρηση στις πομόνες ύδρευσης
 • Συντήρηση δρόμου 3-5 Πηγάδια
 • Συντήρηση πεζόδρομων Αρκοχωρίου
 • Συντήρηση αύλακων απορροής ομβρίων – Λευκάδια
 • Συντήρηση – αντικατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης – Διαγράμμισης οδικού δικτύου
 • Συντήρηση γέφυρας Σιαμάγκου (πριν έξω Πρόδρομο – στροφή)
 • Συντήρηση Νεκροταφείου (μπετά, βαψίματα, σιδηρουργικά), πεζοδρόμηση
 • Συντήρηση κατασκήνωσης Αγ. Τριάδας
 • Συντήρηση νεκροταφείων Κοινοτήτων
 • Συντήρηση οδικού δικτύου (ασφαλτικά, διαγραμμίσεις)
 • Συντήρηση γεμιστικών Κοινοτήτων
 • Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
 • Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, δρόμοι, παγκάκια)
 • Συντήρηση Δημοτικών Σχολικών κτιρίων (βαψίματα, ξυλουργικά, υδραυλικά, στέγες, λούκια)
 • Αποχιονισμός
 • Οστεοφυλάκιο Νεκροταφείων Νάουσας
 • Εργασίες στο γήπεδο Στρατοπέδου ΛΟΚ
 • Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων
 • Πλακόστρωση πεζοδρομίου μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο
 • Γραφεία Κτηματολογίου (Πανεπιστήμιο)
 • Γαλάκεια – βάψιμο εξωτερικά
 • Διαγραμμίσεις Λαϊκών Αγορών
 • Αμμοβολή συντριβάνι πλατεία – τσιμεντοκονία
 • Κτίριο Αριστοτέλη πλακόστρωση ισογείου – κατασκευή WC
 • Ανακατασκευή γέφυρας στο Μπαχούτσι
 • Τοποθέτηση πινακίδων σιδηροδρομικών γραμμών
 • Μεταφορά μηχανημάτων στο ισόγειο ΕΡΙΑ (έκθεση)
 • Διαγράμμιση Πάρκινγκ Λέσχης Αξιωματικών – Ηρώου
 • Πλακόστρωση μπροστά από Μεταμόρφωση
 • Ράμπες ΑΜΕΑ κοινόχρηστων χώρων
 • Διαβάσεις πεζών – βαψίματα
 • Αντικατάσταση στέγης κοινότητας Αρκοχωρίου
 • Σκάλα στο τέρμα Στ. Μπάτζιου (Αγ. Θεολόγος)
 • Παρκάκι μετά το Νοσοκομείο, περίφραξη μεταλλική ασφάλειας (κάτω πλευρά), φύτευση και καλλωπισμός
 • Κολυμβητήριο βαψίματα
 • Τοιχίο περίφραξης Γαλάκεια
 • Προμήθεια μηχανημάτων ξυλουργείου (πριονοκορδέλα, πλάνη)
 • Κατασκευή νησίδας συμβολή Βασιλέως Φιλίππου και Χωνού.
 • Ράμπες σε υπόγειους κάδους
 • Αποψίλωση περιπτέρων (Εργατικό, Σαββαϊδη, Διοικητήριο)
 • Επισκευή κουπαστής λίμνης πάρκου
 • Διάβαση πεζοδρόμιο Ζαφειράκη, Μιχ. Λόγιου
 • Κατασκευή νησίδας στον Αγ. Μηνά
 • Ανακατασκευή συντριβανιού πλατείας Καρατάσου
 • Δρόμος Αγ. Θεολόγου (τσιμεντόστρωση)
 • Πλακόστρωση πεζοδρομίων προς Νεκροταφεία
 • Διαπλάτυνση πεζοδρομίου Ζαφειράκη-Θεοφίλου
 • Βελτίωση πυροπροστασίας του βρεφονηπιακού σταθμού & ΚΔΑΠ στην Βάλια
 • Πλακόστρωση Νεκροταφείων
 • Συντήρηση αρδευτικών δικτύων & αντλιοστασίων πλήρωσης βυτίων
 • Προμήθεια οκτώ μεταλλικών δεξαμενών 6,75m3 (γεμιστικά κοινοτήτων)
 • Γέφυρα Μπατάνια, τοποθέτηση σχαρών απορροής υδάτων και πλακόστρωση πεζοδρομίων
 • Ανακατασκευή χώρου στάθμευσης Ηρώου
 • Τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων στο Δημοτικό πάρκο
 • Διαβάσεις Ζερβοχώρι
 • Πλακόστρωση πλατείας Μεταμορφώσεως
 • Ανόρυξη γεώτρησης Αρχαγγέλου (γεμιστικό)
 • Δωρεά τουρμπίνας υδατογεννήτριας από τον TAΡ
 • Έκδοση ΑΕΠΟ Τριών-Πέντε Πηγαδιών
 • Μηδενικά κόστη για κινητά τηλέφωνα αιρετών (8.500 ευρώ/χρόνο)
 • Απορρόφηση εργαζομένων ΕΤΑ στο Δήμο Νάουσας
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Αγ. Νικολάου

Υλοποιούνται τώρα 

 • Μελέτη για το έργο οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων 2.2 εκ. ευρώ
 • Αγροτική Οδοποιία χρηματοδότηση πρόγραμμα Φιλόδημος 700.000 ευρώ
 • Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, χρηματοδότηση πρόγραμμα Φιλόδημος 600.000 ευρώ
 • Παιδικές χαρές Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης 76.000 ευρώ
 • Αδειοδότηση ιαματικού πόρου Κοπανού (σε τελικό στάδιο)
Image
Image