Πίσω

Εκμετάλλευση κάθε δυνατού προγράμματος για τον τόπο μας

Κινούμαστε δυναμικά στην εύρεση χρηματοδοτήσεων από κάθε πιθανή πηγή. Έχουμε πετύχει εντάξεις έργων και δράσεων ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ της νέας περιόδου. Είναι εγκεκριμένη η στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που πήρε τα εύσημα από όλους, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Ταυτόχρονα, έχουμε λάβει χρηματοδοτήσεις από το Πράσινο Ταμείο, ενώ έχουμε καταθέσει μαζί με εταίρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό 3 προτάσεις στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ και 2 προτάσεις στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG.

Έργα χρηματοδοτούμενα από προγράμματα

 • Κατασκευή ελαστικού τάπητα στα ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Αγγελοχωρίου, Νάουσας 46.000,00. Γενική γραμματεία Αθλητισμού
 • Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων ΤΚ. Κοπανού, Ροδοχωρίου. 31.000
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης ( Τμήμα1 ) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Χαρίεσσας 228.900,00. Έργο ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης ( Τμήμα2 ) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Χαρίεσσας, 224.700,00. Έργο ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Λευκαδίων ( Ραμνιστα )   250.000,00      Έργο ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Μαρίνας ( Πολλά Νερά ) 219.000,00      Έργο ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 • Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 880.000,00, εγκεκριμένο από το Πράσινο Ταμείο.
 • Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ. Νάουσας 208.382,00, πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Κατά 161.900,00
 • Ανάπλαση παιδικών χαρών Τ.Κ. Δ. Νάουσας 265.000,00. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω προγραμματικής Σύμβασης κατά 200.000,00 από την Περιφέρεια Κ.Μ.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολεία του Δ. Νάουσας 61.950,73. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω προγραμματικής Σύμβασης κατά 61.950,73 από την Περιφέρεια Κ.Μ.
 • Επισκευές, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. ΗΠ Νάουσας 258.989,20. Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Κατά 161.900,00
 • Ενεργειακή αναβάθμιση - συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας, 836.000,00 Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις»
 • Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Κοπανού, 760.000 ευρώ
 • Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου  Αγγελοχωρίου, 785.000 ευρώ
 • Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου, 464.000 ευρώ
 • Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Νάουσας, 182.500. Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Κατά 165.000,00
 • Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ποδηλάτων,  ΒΑΑ, 102.000,00
 • Μελέτη ΣΒΑΚ 40.000 Πράσινο Ταμείο
 • Ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δ. Νάουσας 300.000,00 εγκεκριμένο  στο πρόγραμμα CLLD/LEADER
 • Μελέτη ανάπλασης της πλατείας με τις πέριξ αυτής πεζοδρομούμενες οδού 150.000,00€ ΒΑΑ
 • Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπλασης στον αστικό ιστό της ηρωικής πόλης Νάουσας 300.000,00€ ΒΑΑ
 • Προμήθεια φυτοτεχνικού εξοπλισμού, ΒΑΑ 310.000,00
 • Εφαρμογές smart city, ΒΑΑ 208.000,00
 • Λειτουργική αναβάθμιση κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ 4.400.000,00, αναμονή χρηματοδότησης
 • Δράσεις ΒΑΑ, σύνολο 2.100.000 και 900.000 ευρώ
 • Πρόγραμμα Interreg Cult-create 179.000 ευρώ
Image